فروشگاهاینترنتی ویدی کالا
وب‌سایت:https://vdkala.com
تلفن:01735448826
آدرس:استان گلستان-شهرستان کلاله-بلوار شهید مدنی-نبش شهید مدنی 5 پلاک 1
کدپستی:4991796933
شماره ثبت/ملی:14008974451/1446
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ حمل و نقل
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب