خصوصیات پایه های درختان هلو

 پایه نماگرد درخت هلو رشد این پایه بالا و به طور یکنواخت می باشد. و می تواند رشد و عملکرد خوبی را به پیوندک القاء نماید. این پایه با تمام انواع هلو و شلیل سازگار می باشد. نژادهای جدید نماتد مولد گره ریشه، قادر هستند در ریشه های نماگارد افزایش یابند. این پایه به گال طوقه پایدار بوده، ولی به پوسیدگی ریشه ،ورتیسیلیوم، کلروز آهن و خاک های نمناک حساس

اندام های رویشی و باردهی درختان هلو

بدنه ی درختان هلو  پوست صاف و هموار دارند و رنگ پوست آنها در جوانی قرمز متمایل به سبز می باشد، که با بالارفتن سن تبدیل به خاکستری-نقره ای می شوند. ریشه اصلی بر اساس بافت خاک با گودی ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر فرو می رود. ریشه های جوان به رنگ نارنجی روشن هست، که به آرامی، به نارنجی تیره با عدسک های بزرگ تبدیل می گردد. عمر عادی

رایج ترین درختان هلو و شلیل در ایران

 خصوصیات درخت هلوی جی.اچ.هیل(J.H.Hale): رشد رویشی آن نسبت به عادت رشدی ضعیف می باشد. زمان گلدهی آن پایان ماه فروردین بوده و تقریباً ۱۰ روز طول می کشد. این نوع از گیاه نازا می باشد و احتیاج به گرده افشانی دارد، و بعد از اتمام مرحله گلدهی تا رسیدن میوه ۱۲۰ روز زمان طی می شود. میوه ها در ابتدای شهریور ماه می رسند، که اندازه ی میوه ها خیلی