مراحل کاشت پیاز و آشنایی با فواید بی نظیر آن

پیاز از قدیمی‌ترین سبزیهای خوراکی در دنیا است. این محصول سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر کشت می‌ شده ‌است ، پیاز گیاهی است دو ساله با رشد بوته‌ای ضعیف، برگهای استوانه‌ای شکل توخالی که در سال اول با توجه به طول روز مورد نیاز خود تشکیل پیاز داده و در سال دوم با کشت پیازها و پس از ظهور ساقه های گل دهنده و چترها بذر

X