خصوصیات پایه های درختان هلو

 پایه نماگرد درخت هلو

 • رشد این پایه بالا و به طور یکنواخت می باشد. و می تواند رشد و عملکرد خوبی را به پیوندک القاء نماید.
 • این پایه با تمام انواع هلو و شلیل سازگار می باشد.
 • نژادهای جدید نماتد مولد گره ریشه، قادر هستند در ریشه های نماگارد افزایش یابند.
 • این پایه به گال طوقه پایدار بوده، ولی به پوسیدگی ریشه ،ورتیسیلیوم، کلروز آهن و خاک های نمناک حساس می باشد.
 • عیب های این پایه این است که به سرمای زمستانه مقاوم نیستند، و پاجوش زیاد تولید میکنند.

 نمارد درخت هلو

 • برگ های این پایه قرمز رنگ می باشد. و شاخه های کناری کمتری تولید می کند.
 • رشد خوبی را به پیوندک القاء می کند.
 • این پایه نسبت به نماتد مولد گره ریشه پایدار بوده ، ولی نسبت به شانکر باکتریایی حساس می باشد.

 گاردین درخت هلو

 • تخم این پایه خاصیت جوانه زنی کمتری دارد. و نسبت به نماتد مولد گره ریشه حساس می باشد.
 •  به نماتدهای حلقوی بسیار مقاوم بوده و باعث کوتاهی عمر درختان نمی شوند.
 • این پایه به آرمیلاریا حساس بوده ولی برای خاک های آلوده به نماتد خیلی مناسب می باشند.

 لاول(Lovell)،بایلی(Bailey)،سیبرین (Siberian C) ، پایه های دیگر می باشند که خصوصیاتی مشابه دارند.

خصوصیّات دورگ های بادام در هلو

 دو رگ جی.اف 677

 • یک دورگ جالب بین گونه ای از ترکیب هلو و بادام  می باشد.
 • این پایه از طریق قلمه های خشبی و نیمه خشبی تکثیر می شود.
 • این پایه رشد قوی و سیستم ریشه ی خیلی خوبی دارد.
 • با خاک های غیر حاصلخیز و خشک سازگاری خوبی دارد و به کلروز مقاوم می باشد.
 • این پایه می تواند در خاک هایی که 10 تا 12 درصد آهک دارند ،محصول خوبی تولید کند.
 • با انواع شلیل و هلو سازگار است و یک پایه استاندارد و مطلوب می باشد.
 • بخاطر اینکه رشد زیادی را به پیوندک القاء می کند، در سال ها ی اول تاسیس باغ سبب تاخیر در باردهی و عملکرد پایین، کاهش اندازه و رنگ میوه می شود.
 • این پایه به فیتوفتورا و خاک های مرطوب و سنگین حساس است.

دو رگ فلینم(Gn22)

 • این پایه با هلو، بادام و زرد آلو سازگاری خوبی دارد.
 • از طریق قلمه های خشبی و نیمه خشبی به راحتی تکثیر می شود.
 • قدرت رشد پایه ی پیوند نشده بالایی دارد و در سال اول شاخه های کمتری تولید می کند.
 • برگها بزرگ و کشیده و شکل ظاهری آن بین هلو و بادام می باشد.
 • با خاکها ی آهکی سازگار و نسبت به پایه های گارنم و مونگرو ، مقاوت بیشتری به کلروز دارد.
 • به نماتدهای مولد گره ریشه استقامت بیشتری دارد و به نماتدهای مولد زخم ریشه استقامت متوسطی دارد.
 • به خاک های مرطوب وسنگین و گال طوقه حساس می باشد.

گارنم (GN15) ، مونگرو GN9 ، جی.اف 3.5 ، دیگر دورگ های بادام در هلو می باشند که تقریبا خصوصیات مشابهی با سایر دورگهای قبل دارند.

گروه بندی انواع هلو

هلو  با نام علمی  Prunus Persica (L.) Batch می باشد. و ازخانواده رزاسه و زیر خانواده پرونوئیده که به مجموع این زیر خانواده هسته دار می گویند. زیر جنس آمیگدالوس حاوی گونه های هلو و بادام می باشد. گونه های زیر، ژنتیکی نزدیکی با هلو دارند که از لحاظ کیفیت میوه برای استفاده خوب نیست. از نظر استقامت به بعضی آفات و بیماریها، تنش ها(خشکی، آهک و سرما)، منابع ژنتیکی، در اصلاح انواع هلو  اهمیت بالایی دارند.

شلیل یا هلوی بدون کرک

ویژگی کرک دار بودن در هلو به وسیله یک جفت ژن غالب بررسی می شود. در شلیل این ژن به صورت مغلوب(aa) وجود داشته و بدون کرک است.

هلوی با هسته جدا

مزوکارپ نرم و آبدار بوده و به صورت تازه خوری استفاده می گردد.

هلوی هسته چسبیده

مزوکارپ سفت و هسته به مزوکارپ متصل است. از این گروه برای صنایع کمپوت سازی استفاده می شود.

طبقه بندی پایه هلو بر اساس صفات

 • درخت،عادت رشد(گسترده، افراشته، مجنون)                                    
 • شاخه، (حداقل 30 شاخه یک ساله بارده پس از ریزش برگ) طول میان گره، تعداد جوانه های گل/گره، توزیع جوانه گل در طول شاخه، رنگ شاخه           
 • گل، (حداقل 30  گل در زمان تمام گل) نوع، برگ، اندازه گلبرگ(طول وقطر)، رنگ جام گل(داخل و خارج)                                                                   
 • برگ، (حداقل 30 برگ جمع آوری شده از بخش میانی شاخه های بارده همراه با دم برگ) رنگ پهنک(سبز، بنفش)، رنگ رگبرگ اصلی(سبز، زرد)، اندازه، شکل، سطح،   شکل نوک برگ، فرم کنگره ها، گلند                                   
 • میوه،(حداقل 30 میوه) وزن، اندازه(طول، قطر از ناحیه درز و گونه ها)، عمق و پهنای حفره دم میوه، شکل(از دو ناحیه درز و قطر میوه)، شکاف(بدون شکاف، کم عمق،   عمیق)، پوست(کرک با تراکم زیاد، کرک کم ونسبتا نرم، صاف)، سرخی گونه ها(درصد پوشش و چگونگی آن) 
 • رسیدن فیزیولوژیکی میوه ، یکنواخت، نقطه ای، نواری و…                                       
 •  صفات گوشت، اندازه گیری سفتی بافت گوشت بوسیله پنترومتر، رنگ(زرد،سفید)، گوشت قرمزی(صفت خونی وجود دارد یا ندارد)، توزیع آنتوسیانین (زیرپوست، نزدیک   هسته، میان گوشت)، طعم(از طریق ارزیابی حسی)، قهوه ای شدن گوشت، بافت گوشت(نرم و آبکی، غیرآبکی، سفت و سنگی)، اندازه گیری میزان اتیلن                   
 •  هسته، چسبندگی گوشت به هسته(آزاد، نسبتا آزاد، کاملا چسبیده)، اندازه هسته(طول وقطر)، شکل هسته ، رنگ،سطح(شیاردار، صاف)، قابلیت دو نیمه شدن از   محل شکاف.

طبقه بندی پایه هلو بر اساس شکل ظاهری

 • نوع استفاده از درخت، زینتی(گل، برگ، نوع رشد رویشی و تاج)، تولید میوه                                                                                                   
 • نوع میوه(از نظر تجاری)، هلو(پوست دارای کرک)، شلیل(پوست صاف بدون کرک)، کمپوتی(گوشت سفت)                                                           
 • شکل میوه، گرد، تخم مرغی، تخت یا انجیری                                                                                                                                             
 • بافت گوشت، نرم و آبکی، غیر نرم، سفت و سنگی                                                                                                                                   
 • اسیدیته میوه، اسیدی وترش، کم اسید وشیرین                                                                                                                                       
 • رنگ گوشت، زرد، سفید

طبقه بندی پایه هلو بر اساس تغییرات آب و هوا

 • بر اساس نیاز سرمایی، همیشه سبز (بدون خزان در شرایط آب وهوای گرم و نیمه گرم )، نیاز سرمایی کم(کمتر از CU100)، نیاز سرمایی متوسط(650 تا 900 CU)، نیاز سرمایی خیلی بالا(بیش از 1000 تا 1200 CU) .                                                                                                                         
 • بر اساس تاریخ گل دهی، طبق تقویم یک مکان مشخص، با توجه به میزان CU یا GDH تا شروع گلدهی                                                               
 • بر اساس تاریخ رسیدن، تعداد روزها از تاریخ تمام گل تا شروع رسیدن (FDP
 

نقش پایه در خصوصیات انواع هلو

پایه ها ، به صاحبان باغ توانایی بالابردن کارکرد، سازگاری بهتر، نظارت عادت رشد، ازدیاد اندازه وکیفیت میوه را می دهند. و در شرایط انبوهی بالا، بافت خاک مختلف، پاتوژن های خاکزی، نماتدها، PH های گوناگون یا مشکلات واکاری، وظیفه تغذیه بخش هوایی را به خوبی انجام دهند و اندازه میوه را اضافه کنند. پایه های تخم به علت مخارج بالای محصول و حساسیت به بیماری ها، پایه های رویشی را جایگزین خود کردند. یکی از مشهورترین پایه های رویشی ، پایه “GF677” می باشد که هر سال میلیونها نهال آن از روش ریزازدیای، افزایش  و پخش  می گردد.

عواملی که در تعیین بهترین پایه هلو موثر می باشند

1.سازگاری پایه و پیوندک درختان هلو

انواع هلو با گونه زیادی درون طبقه گیاهی خود ، بعضی از ژنوتیپهای بادام ، دورگ های هلو در بادام کاملاً سازگار می باشند. در کشور چین بکارگرفتن زیرگونه های هلو به عنوان پایه مانند prunus ferganensis ،prunus mira و prunus kansuensis خیلی موفق بوده است. هلو با می توان با شماری از پایه های انتخابی جنس Euprunus پیوند زد و سازگاری مناسبی با انواع هلو و بعضی از آلوهای اروپایی، ژاپنی،میروبالان،جنگلی،دامسون وجود دارد.

2.گونه های خاک درختان هلو

خاک های آهکی

پایه های تخم هلو به خاکهای آهکی حساس بوده و در pH بالای 7/5 گرفتار کلروز در اثر افت آهن، رشد رویشی ضعیف، کارکرد پایین می شوند.در انتخاب پایه مناسب ، چگونگی آب و هوایی و خاک ناحیه ای که پایه از آنجا شناسایی شده و محلی که قرار است باغ در آنجا تاسیس شود را باید در نظر داشت.

پایه هایی که برای خاک های آهکی مناسب می باشند 

 •  پایه های فرانسوی ، ‘Jaspi’،’Julior’،’GF677’،’Cadaman’
 •  پایه های  ایتالیایی ،’Sirio’،’Mr.s.2/8’،’Mr.s.2/5’،’Barrier’
 • پایه های اسپانیایی ، ‘Felinem’،’Monegro’،’Adarcias’،’Adesoto101’،’Garnem’،’Adafuel’

خاک های مرطوب

پایه های تخم هلو به خاک های سنگین رسی و مرطوب حساس بوده و در خاک هایی که زه کش نامناسبی دارند، سریعاً نابود می شوند.

پایه هایی که برای خاک های مرطوب مناسب می باشند 

 • پایه های ایتالیایی،”Penta”،”Tetra”،”Julior”،” Barrier 1″،”Mr.s.2/5″.
 • پایه های فرانسوی،”Jaspi”،”Julior”.
 • پایه های روسی،”Krymsk 1″.

3.پایه های مقاوم به درجه حرارت و یخبندان زمستانه

در مناطق خنک و یخبندان ،از پایه های های مقاوم به سرما که بعد از گرم شدن هوا به آرامی رویش خود را آغاز می کنند، بکار می رود.

پایه های مقاوم به سرما

پایه های روسی و کانادایی”86 Harro Blood”،”Siberian”،”Krymsk 2″ ، “Krymsk” می باشند.که به دلیل حساسیت این پایه ها به نماتدها و قارچ های ریشه ، استفاده از آنها کم شده ، و پایه های روسی در برابر پایه های کانادایی استقامت زیادتری دارند.

4.مقاومت پایه ها به آفات و بیماری های خاکزی باغها

بیماری نماتد درختان هلو

نماتدهای بی شماری، پارازیت ریشه ی درختان  هلو  هستند، که سبب  کاستی رشد، کارکرد و عمر درختان می شوند. و احتمال دارد که یک پایه به یک نماتد استوار باشد و به نماتد دیگری حساس باشد. پایه های حساس به یک نماتد ویژه ، محل خوبی برای رشد بوده ، اما پایه های متحمل ، تا حدی محل مناسبی برای رشد می باشند.

 

بیماری نماتدهایی که پارازیت ریشه های هلو می باشند

 • نماتدهای حلقوی، همراه با شانکر باکتریایی از موارد خیلی مهم هست که سبب کوتاه شدن عمر درختان می گردند. 
 • نماتدهای عامل گره ریشه، در نواحی که آب و هوای گرم تری دارند، سبب کاستن رشد درختان هلو می شوند.
 • نماتد عامل زخم ریشه
 • نماتدهای خنجری ، غذای خود را از ریشه فراهم می کنند ، و عامل انتقال نپوویروس هاست، مثل ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی، که باعث پیدایش بیماری ساقه آبله ای می شوند.

5.قارچ های خاکزی درختان هلو

پایه های تخم هلو در باغ های انبوه و خاک های بدون زه کش، اکثراً در خطر مبتلا به قارچ های خاکزی مانند فیتورا که سبب پوسیدگی ریشه می شوند، قرار دارند. اغلب پایه های هلو به قارچ پوسیدگی عسلی ریشه حساس می باشند. این دو قارچ به دشواری نظارت یا حذف می گردند. چون احتمال پیدا کردن مقاومت ژنتیکی به آنها در میان پایه ها خیلی کم است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.