بیماری های رایج باقلا

امروزه با افزایش تولیدات کشاورزی به منظور رفع نیازمندی های روبه رشد جامعه، نگرانی هایی در خصوص بیماری های گیاهی در کلیه مراحل رشدی گیاه وجود دارد. از این رو شناخت مهم ترین پاتوژن های گیاهی و بکارگیری استراتژی هایی به جهت کنترل هر یک از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

بیماری سفیدک پودری باقلا

عامل این بیماری قارچ Microsphaera penicillata می باشد. از نشانه های بارز این بیماری ایجاد گرد سفید رنگ پودری بر روی برگ ها و ساقه ها می باشد. با گسترش این بیماری برگ های آلوده به صورت چروکیده درآمده و از بین می روند. غلاف های آلوده به این قارچ نیز کیفیت خود را از دست داده و عملکرد آنها کاهش می یابد.

بهترین روش برای کنترل بیماری سفیدک پودری باقلا چیست؟

1) از بین بردن علف های هرز

2) رعایت تناوب زراعی

3) جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده

4) استفاده از سموم قارچ کش نظیر کار بندازیم، رورال تی اس، تیوفانات به میزان 0.5 کیلو در هکتار

بیماری زنگ باقلا

بیماری زنگ باقلا از مهم ترین بیماری های رایج در مزراع باقالی کاری به شمار می رود. عامل این بیماری قارچ Uromyces viciae fabae می باشد. این بیماری معمولا در اواخر فصل رشد بر روی تمامی اندام های هوایی گیاه نظیر برگ، ساقه و غلاف قابل مشاهده است. از نشان های بارز این بیماری بر روی اندام های گیاهی ایجاد جوش های مدور به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد. با گسترش بیماری، برگ های آلوده پژمرده شده و بوته قبل از رسیدن محصول از بین می رود.

بهترین روش برای کنترل بیماری زنگ باقلا چیست؟

1) رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان

2) استفاده از واریته های مقاوم

3) جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی به جای مانده از کشت قبل

4) اجتناب از آبیاری بارانی

5) کاهش استفاده از کودهای نیتروژن

6) استفاده از سموم قارچ کش نظیر پروپی کونازول (تیلت) به میزان 750 سی سی در هکتار، تبوکونازول ( فولیکور) به میزان 0.5 لیتر در هکتار

بیماری پوسیدگی فوزاریومی باقلا (پوسیدگی سیاه ریشه باقلا)

پوسیدگی فوزاریومی ریشه باقلا یکی از شایع ترین بیماری های خاکزاد مزارع باقالی کاری به شمار می رود و خسارت قابل توجهی را به محصول وارد می کند. عامل این بیماری قارچ Fusarium oxysporum می باشد. علائم این بیماری در نواحی ریشه و طوقه به صورت ایجاد زخم های تیره رنگ است. علائم بارز آن بر روی اندام های هوایی شامل زرد شدن، نکروزه شدن برگ های پایینی و کاهش رشد گیاه می باشد. علاوه بر این، این بیماری باعث پوسیدگی بذور و مرگ گیاهچه قبل از رشد رویشی بوته می گردد. فوزاریوم بر روی ریشه پوسیدگی خشک ایجاد میکند که حالت یکنواخت دارد و بر خلاف ریزوکتونیا شانکر ایجاد نمیکند. عواملی که در گسترش بیماری نقش دارند شامل کاهش حاصلخیزی خاک، آب و هوای گرم و دمای بین 25-30 درجه سانتی گراد و اسیدیته بالای خاک می باشند. با گسترش بیماری بافت های درونی ریشه به رنگ قهوه ای در می آیند.

بهترین روش برای کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی باقلا چیست؟

1) استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری

2) رعایت تناوب زراعی 4-5 ساله با گیاهان غیر میزبان

3) بهبود زهکشی خاک و جلوگیری از فشرده شدن خاک (کاهش تراکم بافت خاک)

4) جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده از مزرعه

5) استفاده از سموم قارچ کش نظیر کاربوکسین تیرام به میزان 2 کیلو در 1000 کیلوگرم بذر

بیماری لکه قهوه ای یا شکلاتی باقلا

یکی از مهم ترین بیماری های باقلا لکه قهوه ای یا شکلاتی می باشد که بر روی کلیه اندام های هوایی گیاه تاثیر گذاشته و موجب ایجاد لکه های نکروزه و قهوه ای رنگ در آنها می گردد. عامل این بیماری قارچ Botrytis fabae می باشد. عامل بیماری اغلب به برگ های مسن گیاه حمله کرده و برگ های جوان مقاومت بیشتری به این قارچ دارند. رطوبت و بارندگی زیاد نقش قابل توجهی در افزایش بیماری به همراه دارد. با گسترش بیماری برگ های آلوده از بین رفته و می ریزند و عملکرد محصول نیز کاهش می یابد.

بهترین روش برای کنترل بیماری لکه قهوه ای باقلا چیست؟

1) استفاده از واریته های مقاوم

2) جمع آوری و معدوم نمودن بقایای گیاهی آلوده

3) رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان

4) استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری

5) استفاده از سموم قارچ کش نظیر زینب (دیتان زد ۷۸)، مانب (دیتان ام۲۲)، مانکوزب (دایتان ام ۴۵) و کاپتان (ارتوساید، کاپتان) در اوایل یا اواسط دوره گلدهی

بیماری برق زدگی باقلا

برق زدگی یکی از بیماری های مهم باقلا به شمار می رود. عامل این بیماری قارچ  Ascochyt fabae می باشد. این بیماری بر روی کلیه اندام های هوایی گیاه اعم از ساقه، برگ و غلاف تاثیر گذاشته و موجب ایجاد لکه هایی مدور و فرو رفته به رنگ قهوه ای تیره می گردد. با گسترش بیماری این لکه ها به یکدیگر متصل شده و سپس به خاکستری تیره تغییر رنگ پیدا می کند و در نهایت بافت آلوده سیاه و خشک می گردد. در برخی از ارقام حساس لکه ها به عمق گیاه نفوذ کرده و موجب شکسته شدن ساقه می گردد. در صورت وجود شرایط مساعد، عامل بیماری به درون غلاف نیز نفوذ کرده و موجب چروکیده شدن و تغییر رنگ بذر می شود. علائم این بیماری بر روی غلاف ها به صورت لکه های خرمایی یا سیاه با حاشیه هایی به رنگ قهوه ای تیره می باشد. این بیماری در ایران تنها در استان گلستان گزارش شده است.

بهترین روش برای کنترل بیماری برق زدگی باقلا چیست؟

1) رعایت تناوب زراعی 3 الی 4 ساله با گیاهان غیر میزبان

2) استفاده از واریته های مقاوم

3) استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری

4) جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده

5) استفاده از سموم قارچ کش نظیر مانکوزب، کاپتان به میزان 2 در هزار

سوالات متداول
 • چه بیماری هایی عملکرد گیاه باقلا را به مخاطره می اندازد؟

  • بیماری سفیدک پودری باقلا
  • بیماری زنگ باقلا
  • بیماری پوسیدگی فوزاریومی باقلا
  • بیماری لکه قهوه ای یا شکلاتی باقلا
  • بیماری برق زدگی باقلا

 • کاهش خسارت ناشی از عوامل بیماری زای باقلا از چه طریق امکان پذیر است؟

  کنترل زراعی از طریق استفاده از ارقام مقاوم، رعایت تناوب زراعی، از بین بردن بقایای گیاهی آلوده، ضدعفونی بذور و کاهش استفاده از کودهای ازته

  کنترل شیمیایی از طریق استفاده از سموم مناسب در کنترل هر یک از بیماری ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.