راهکارهای باورنکردنی سیلیسیم در کشت گیاه برنج

سیلسسیم از اجزای اصلی بافتهای گیاهی میباشد. سیلیسیم از نظر فراوانی دومین عنصر موجود در پوسته زمین است، در اغلب خاکها وجود دارد. این عنصر به سرعت توسط گیاهان جذب شده و در اغلب بافتهای گیاهی به مقدار نسبتا زیادی وجود دارد. برخی اوقات غلظت Si در بافتهای گیاهی حتی بیشتر از ازت و فسفر است. تاثیرات مثبت سیلیسیم باعث کاهش حساسیت به پاتوژنهای قارچی، بهبود استرسهای محیطی و افزایش رشد در برخی گیاهان می گردد.

عملکرد سیلیسیم درون گیاهان

1) مهمترین نقش آن، کاهش حساسیت برخی گیاهان به بیماریهای قارچی است. این تاثیر در خیار گلخانه ای و برنج مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) یکی دیگر از نقشهای سیلیسیم بهبود اثرات ناشی از تنشهای محیطی مانند سرما، گرما، شوری، خشکی، یخبندان، باران و … میباشد.
3) وجود سیلیسیم منجر به کاهش و جلوگیری از سمیت منگنز، آهن و آلومینیوم در گیاه میشود.
4) همچنین سیلیسیم قادر به توزیع منگنز در برگها میباشد.
5) از طرفی سیلیسیم باعث کاهش تعرق گیاه می گردد.
6) در سلولهای اپیدرمی با سخت کردن آنها موجب افزایش مقاومت به تنش کم آبی میشود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید رگبرگ برگهای گندم سبز ولی کناره های آن به رنگ زرد مبدل شده است. که حاصل کمبود سیلیسیم میباشد در این حین برای جبران کمبود بهتر است از کودهای محتوی سیلیس استفاده شود.

نقش سیلیسیم در کشت گیاه برنج

اغلب خاکها حاوی مقادیر کافی سیلیس هستند. برنج گیاهی است که تمایل دارد سیلیسیم را به مقادیر زیاد (بیش از 5%)  در بافتهای خود ذخیره کند. اما خاکهایی که برای کشت برنج مورد استفاده قرار میگیرند اغلب به دلیل تکرار مداوم کشت، از سیلیس تهی میشوند. بیماریهای بلاست، لکه قهوه ای و شیت بلایت بیماریها مهم قارچی هستند، که رشد برنج را محدود میکنند. تحقیقات نشان داده اند که افزودن کود سیلیسیمی به خاک موجب کاهش 58 تا 73 درصدی بیماری بلاست برنج شده است. لکه قوه ای را نیز به میزان 58 تا 75 درصد در طول فصل رشد کاهش داده است. نکته قابل توجه این است که میزان محصول هم بین 56 تا 88 درصد افزایش یافته که درصدی از آن بخاطر کاهش بیماریها میباشد. در مناطقی که برنج در خاکهای به شدت هوازده کشت میشود مصرف کودهای سیلیکاتی باعث کاهش قابل توجهی در میزان بروز بیماریهای قارچی می گردد.

نوع محصول
محلول پاشی
همراه با آب آبیاری
محصولات زراعی
۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار طی مرحله رشد رویشی
۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار طی مرحله رشد رویشی (زیر نظر کارشناس)
محصولات باغی
۱/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب پس از ریزش گلبرگ ها
۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار پس از ریزش گلبرگ ها (زیر نظر کارشناس)
شالی
۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار از یک هفته بعد از انتقال به زمین اصلی تکرار هر ۱۵ روز یکبار
۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار در زمین اصلی، تکرار هر ۱۵ روز تا ۳ مرحله
گندم
۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار از ابتدای پنجه زنی تکرار هر ۱۵ روز
۶ تا ۸ لیتر در هکتار طی مرحله رشد رویشی تکرار هر ۱۵ روز تا ۳ مرحله

نقش سیلیسیم در کشت خیار گلخانه ای

در خیار گلخانه ای هم مانند برنج، بیماریهای قارچی پس از استفاده از کودهای سیلیسیمی به شدت کاهش می یابد. در صورت مناسب بودن غلظت سیلیس خیار هم میتواند سیلیس را به مقدار زیاد در خود ذخیره نماید. تحقیقات بسیاری تاثیر کود سیلیس را در کاهش حساسیت خیار به سفیدک پودری اثبات نموده اند.

به همین منظور آزمایشی به شرح زیر برای اثبات کاهش حساسیت خیار به سفیدک پودری توسط کود محتوی سیلیس صورت گرفت :
در این آزمایش برگهای خیار با اسپور قارچ سفیدک پودری تلقیح شده و پس از استفاده از سیلیسیم نتایج حاکی از آن بود که بیماری تا 98% کنترل شده است.
کود سیلیسیم موجب کاهش حساسیت خیار گلخانه ای به پوسیدگی ریشه و پوسیدگی تاجی نیز میشود.
همچنین مرگ ریشه، تجزیه ریشه و کاهش محصول ناشی از پپتیوم را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
نکته جالب توجه این است که گیاهان آلوده ای که سیلیس دریافت کرده بودند به اندازه گیاهان سالم تولید محصول داشتند.
سیلیس در حضور پاتوژنها موجب بهبود سلامت و افزایش تولید میشود.
سیلیسیم از طریق جلوگیری فیزیکی از ورود لوله تندشی قارچ (Germ Tube) به داخل سلولهای اپیدرم، مانع بروز بیماریهای قارچی میشود.

 

محصول مرتبط با مقاله
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *