بیماری های بوته میری و پژمردگی آوندی

بیماری بوته میری آوندی از مخرب ترین بیماری های شایع در گیاهان به شمار می رود. بیماری بوته میری توسط قارچ های خاکزی از قبیل پیتیوم و ریزوکتونیا در بافت آوندهای چوبی گیاه ایجاد می شود. این پاتوژن تمامی یا قسمتی از بخش های بالایی گیاه که در مجاورت نقطه تهاجم آوندی در گیاهان یکساله و چندساله واقع شده اند را در طی چند روز به کلی از بین می برد. این پاتوژن قارچی در درختان قادر است تا چند سال زنده بماند. پاتوژن به صورت میسلیوم یا کنیدی در داخل گیاه و به وسیله آوندها گسترش می یابد و به این ترتیب موجب نابودی دائم گیاه می گردد. همچنین قارچ هایی نظیر فوزاریوم، ورتیسیلیوم و سراتوسیس تیس نیز در ایجاد بیماری بوته میری و پژمردگی آوندی نقش دارند.

علائم بیماری بوته میری آوندی

علائم بیماری بوته میری اغلب به صورت پژمردگی بوته و قهوه‌ ای شدن آوندها و از بین رفتن برگها و سرشاخه های نازک گیاه و حتی نابودی تمام گیاه می باشد. پژمردگی های آوندی معمولا در کلیه گیاهان زراعی، درختان میوه و جنگلی، گلها و سبزیجات رخ می دهند. به گونه ای که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و معتدل گرم خسارت شدیدی را متحمل می گرداند.

قارچ های عامل پژمردگی های آوندی تنها زمانیکه گیاه در اثر بیماری تضعیف گردد به داخل بافت های دیگر رخنه کرده و در مجاورت و یا در سطح گیاه مُرده اسپور تولید می نماید. اما این قارچ ها تا زمانیکه گیاه زنده می باشد محدود به بافت های آوندی چوبی برخی از سلول های مجاور هستند به گونه ای که حتی برای تولید اسپور نیز به سطح گیاه نمی آیند.

قارچ های فوزاریوم و ورتیسیلیوم از اسپورهای غیر جنسی تولید شده اند با این تفاوت که فوزاریوم از اسپورهای غیر جنسی با دیواره ضخیم به نام کلامیدسپور در خاک و بقایای گیاهی و یا به صورت ریسه و اسپور در بقایای گیاهی زمستان گذرانی می کند درحالیکه ورتیسیلیوم در خاک به صورت سختینه های کوچک (میکرواسکلروتیا) و یا به صورت ریسه در گیاهان دائمی و بقایای گیاه زمستان گذرانی می کند.

چرخه  بیماری پژمردگی فوزاریومی

جنس های فوزاریوم و ورتیسیلیوم معمولا ساپروفیت می باشند و قادر هستند به مدت طولانی در خاک باقی بمانند. تعداد جمعیت آنها در خاک به حساسیت گیاه میزبان و دوره کاشت آن بستگی دارد. هر دو قارچ به گیاهان از طریق ریشه و به واسطه زخم ها در گیاهان رخنه می کنند و سبب به وجود آمدن اسپورهای قارچی می شوند. ممکن است برخی از آوندهای چوبی کاملا از ریسه و اسپور و پلی ساکاریدهای تولید شده توسط قارچ پر شده باشند. تجمع و اکسیداسیون مواد آلی سلول های گیاهی، تحت تاثیر آنزیم های قارچ منجر به ژلاتینی شدن انشعابات ریشه و قهوه ای شدن آن ها و در نهایت مرگ آن ها می شود.

با ایجاد زخم ها در گیاهان فرصت برای بروز نماتدها در خاک ایجاد می گردد که در افزایش بیماری فوزاریمی و ورتیسیلیومی نقش دارند. این نماتدها پس از ورود به ریشه، سبب ورود ریسه قارچ به درون آوندها می گردد. در آنجا میکروکنیدی و کنیدی هایی در Verticillium تولید می کند و بعد هم ریسه و اسپورها از راه آوندها به بالا رفته و گسترش می یابند. بیماری پژمردگی فوزاریومی به وسیله درجه حرارت و رطوبت بالا خاک گسترش می یابد.

قارچ سراتوسیس تیس نیز گونه های مختلف پاتوژن های مهم گیاهی هستند و باعث بیماری هایی مانند پژمردگی بلوط و نارون و پوسیدگی سیاه آناناس می شوند. این نوع در لایه های خارجی چوب و لایه های داخلی پوست مُرده درختان بلوط و نارون زمستان گذرانی می کند. این قارچ علاوه بر آسکسپور، کنیدی نیز تولید می نماید و به وسیله سوسک های پوستخوار Scolytideae در بین درختان منتشر می شود. گسترش آن می تواند از طریق پیوند یا جوش طبیعی ریشه ها نیز صورت گیرد.

چرخه بیماری مرگ نارون ناشی از قارچ سراتوسیس تیس

سراتوسیس تیس نیز در فواصل طولانی به وسیله حشرات ناقل که از درخت های کوچک و بزرگ تغذیه می کنند گسترش می یابند. سوسک های پوستخوار سبب وارد شدن قارچ به آوندهای چوبی می گردد. این قارچ در آنجا به صورت ریسه یا کنیدی در درون سیستم آوندی درختان گسترش پیدا می کند و موجب پژمردگی می گردد.از این رو می توان گفت اسپورهای این قارچ بر خلاف اسپورهای قارچی فوزاریوم و ورتیسیلیوم خاکزی نمی باشند.

مدیریت و کنترل بیماری های بوته میری و پژمردگی آوندی

1) استفاده از ارقام مقاوم به بیماری

2) شخم عمیق جهت کنترل پژمردگی آوندی

3) استفاده از آیش جهت تقویت زمین های زراعی

4) غرقاب کردن زمین های زراعی جهت کنترل علف های هرز مزارع

5) استفاده از تناوب زراعی جهت کاهش جمعیت های پاتوژن در خاک

6) استفاده از سموم گازی و فومیگاسیون خاک

7) ضد عفونی خاک جهت کنترل بیماری در محیط محدود

8) استفاده از قارچ کش هایی نظیر رورال تی اس، بردوفیکس و کوپراکسی کلراید

سوالات متداول
 • چه قارچ هایی عامل ایجاد بوته میری و پژمردگی آوندی در گیاه می باشند؟

  • قارچ پیتیوم
  • قارچ ریزوکتونیا
  • قارچ فوزاریوم
  • قارچ ورتیسیلیوم
  • قارچ سراتوسیس تیس

 • چه عواملی موجب افزایش شیوع بیماری پژمردگی آوندی می گردد؟

  • نماتدها
  • حشرات ناقل همچون سوسک های پوستخوار
  • رطوبت بالا
  • درجه حرارت بالا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.