رایج ترین بیماری های درختان هلو

بسیاری از قارچ ها به گل، برگ، شاخه، تنه و ریشه حمله می کنند. اکثر بیماری های قارچی، قبل از برداشت میوه پدید آمده و عملکرد کمّی و کیفی درخت را پایین می آورند. تعدادی بیماری هم بعد از محصول برداری پدید می آیند، که هر ساله ضرر زیادی را در مدّت نگهداری میوه، به تولید کنندگان می رسانند.

1.بیماری پوسیدگی قهوه ای(Brown rot)

این بیماری هر سال در کل دنیا، مخصوصاً در مناطقی که بارندگی بالایی دارند، آسیب های زیادی را به میوه هلو وارد می کند. در مناطق خشک، در زمان گل دهی و شرایط محیط مناسب، پاتوژن فعّالیت می کند، که سبب سوختگی گل ها می گردد و بیماری تا زمان محصول برداری پنهان مانده و با شروع بارندگی دوباره این بیماری آشکار می شود. این بیماری توسط سه گونه از جنس “Monilinia” ایجاد می شود.

گونه ی” Monilinia fruticola”، اساسی ترین گونه آسیپ پذیر این بیماری بوده، که روی هلو و دیگر درختان هسته دار در سراسر دنیا، به جزء اروپا فعّالیت می کند. که در اروپا گونه ی ” Monilinia Laxa” فعّالیت می کند، که نسبت به گونه ی قبلی اهمیّت کمتری دارد. گونه ی سوم، هم اکثراً به درختان دانه دار آسیب می رساند.

این بیماری، قبل و بعد از محصول برداری، به میوه حمله کرده، و نسبت به اکثر قارچ کش ها مقاوم است. اگر هیچ مبارزه ای در برابر این بیماری انجام نگیرد، احتمال دارد که 50 تا 70 درصد میوه در باغ فاسد گردد. بیماری پوسیدگی قهوه ای، بیشتر خسارت را به باغ وارد کرده، و نیز در هنگام حمل ونقل میوه و در انبار، خسارت نسبتاً زیادی می رساند.

نشانه های بیماری پوسیدگی قهوه ای

 • سوختگی گل ها یا نکروزه شدن و دیده شدن لکه های قهوه ای روی گلبرگ ها، پرچم ها، که به سرعت تمام گل و ساقه را نیز در بر می گیرد.
 • در هوای مرطوب، اندام های بیمار با کنیدی های قهوه ای قارچ پوشش داده و سپس این اندام ها چروک و خشک شده و تا مدّتی به درخت آویزان می مانند.
 • نشانه های بیماری روی میوه، در زمان رسیدن میوه آشکار می گردد.
 • روی هر میوه یک یا چند قسمت پوسیده به وجود می آید، و بعد کل میوه فاسد شده و از درخت آویزان شده و بعد از افتادن به زمین مومی می شود.
 • رقم مقاومی برای بیماری پوسیدگی قهوه ای وجود ندارد، ولی میزان حسّاسیت ارقام مختلف به این بیماری فرق می کند.

 بیماری پوسیدگی قهوه ای را چگونه کنترل کنیم؟

برای کنترل این بیماری، تمیز نگه داشتن باغ، حذف باقیمانده میوه های مومی شده و از بین بردن میزبان های دیگر این بیماری قارچی، کمک زیادی می کند. بهترین راه مبارزه با این بیماری، استفاده از سموم سیستمیک با ترکیب بنزیل میدازول می باشد. برای کنترل این بیماری از سموم رورال و کاپتان استفاده کنید.

2.بیماری پوسیدگی سبز میوه(Jacket rot & green fruit rot)

این بیماری در سالهای بارندگی زیاد و نواحی مه آلود با دوره ی رطوبت طولانی، در مراحل گل دهی، آسیب های فراوانی به وجود می آورد.  قارچ های “Monilinia spp”، “Botryotinia fuckaliana”، “Botrytis cinera”، “Sclerotinia sclerotiorum” سبب به وجود آمدن بیماری پوسیدگی سبز میوه می گردند. همه محصولات هسته دار مانند هلو و شلیل، به این بیماری گرفتار می شوند. بیماری پوسیدگی سبز، ابتدا به جام گل، گل برگ ها و دیگر قسمت های گل حمله می کند، که سبب پژمرده شدن آنها می گردد. این بیماری، بلافاصله پس از رشد میوه، از بخش های آلوده به میوه های سالم انتقال یافته و به سرعت، زخم قهوه ای رنگی را روی میوه های کوچک و نارس ایجاد می کنند. از بین بردن علفهای هرز و برداشتن بقایای گیاه پیر و مرده از سطح باغ، در کنترل و انتشار منابع آلودگی تأثیر دارد. و همچنین استفاده از قارچ کش ها برای عاملهای بیماری زای پوسیدگی سبز، در طول دوران گل دهی و در زمان تمام گل، بسیار مؤثّر می باشد. این بیماری با سموم کاربندازیم کنترل می شود.

3.بیماری غربالی(Shot hole)

این بیماری از مهمترین بیماری های درختان هسته دار، مخصوصاً هلو و زرد آلو در کل جهان می باشد. در صورت سم پاشی نشدن درختان با قارچ کش ها، آلودگی گسترش می یابد. در دوران اولیّه آلودگی، شاخه های بسیار جوان و جوانه ها از بین می روند، و اگر درست مدیریّت نشود، میوه ها نیز آلوده می شوند. 

نشانه های بیماری غربالی

 • در شاخه های نازک، زخم های بنفش رنگ و لکّه های با قطر 2 تا 3 میلی متر مشاهده شده، که بعداً به 10 میلی متر می رسد.
 •  ممکن است این زخم ها با شیره درخت پنهان شده باشند.
 • روی برگ و میوه، لکّه های بنفش رنگ دیده شده، سپس به رنگ قهوه ای تبدیل می شود.
 • در مناطق گرم و خشک، زخم برگ ها افتاده و برگ حالت سوراخ سوراخ، یا آبکش دارد.
 • در مناطق سرد و مرطوب، زخم ها روی برگ باقی مانده و در مرکز زخم، چوب پنبه ای و برگ های آلوده می گذارند.
 • در درختان هلو، ریزش بی موقع برگ کمتر رخ می دهد.
 • زخم های تشکیل شده روی میوه ها، به گونه برجسته و چوب پنبه ای می باشند و در بافت مزوکارپ پیشرفت نمی کنند.

 بیماری غربالی را چگونه کنترل کنیم؟

در مناطق نیمه خشک، برای پیشگیری از آلوده شدن شاخه های جوان و جوانه، بایستی از قارچ کش های مناسب در زمان خواب درختان استفاده کرد. برای کنترل این بیماری، در مناطق خشک، فوراً با پیدایش برگ ها، باید از قارچ کش های حفاظتی در دوران باروری میوه،استفاده کرد. برای کنترل این بیماری می توان از سموم کاپتان استفاده کرد.

4.بیماری لکّه سیاه(Scab)

این بیماری قارچی در مناطق پرباران و در باغ هایی که از طریق باران و از بالای تاج درخت آبیاری می شوند، مشاهده شده، و توسط قارچ “Venturia carpophilla” ایجاد می شود. این بیماری در نواحی نیمه خشک، در بعضی از سال ها که باران می بارد توسعه می یابد. بیماری لکّه سیاه به شاخه، برگ و بیشتر به میوه آسیب می رساند. 

نشانه های بیماری لکه سیاه

در جایی روی شاخه، که قارچ زمستان خود را می گذراند، لکّه دایره ای یا بیضی فرم و تا حدّی برجسته بوجود می آید. که این لکّه ها یا زخم ها، ابتدا آبکی بوده و به تدریج تیره و قهوه ای رنگ می شوند. این لکّه ها در پایان فصل، شکل بیضی و اندازه 3/5 میلی متر می شوند. قارچ ها در طول زمستان بدون حرکت روی میزبان می مانند، و در بهار سال بعد، با بارندگی و بالا رفتن رطوبت، پراکنده می شوند.

بیماری لکّه سیاه را چگونه کنترل کنیم؟

برای کنترل این بیماری از موقع بیدار شدن جوانه ها تا آغاز تابستان ، هر دو هفته یکبار، از قارچ کش های مناسب استفاده می شود. روش آبیاری بارانی در مناطق نیمه خشک، باعث بیشتر شدن منابع آلودگی می گردد. هرس کردن شاخه های آلوده، باعث نور دهی بیشتر درختان شده، که به کنترل این بیماری بسیار کمک می کند. برای کنترل این بیماری از سموم بردوفیکس استفاده کنید.

5.بیماری زنگ هلو(Rust)

این بیماری در بیشتر نقاط هلوکاری جهان مشاهده شده است. قارچهای”Tranzschlia discolor”، “Tranzschlia pruni- spinsae” باعث ایجاد این بیماری هستند. که قارچ اولی در کل جهان رایج بوده، ولی قارچ دومی بیشتر در اروپا، شمال و شرق آمریکا دیده می شود. بیماری زنگ هلو به برگ، میوه و ساقه ی درختان هلو که اصلی ترین منبع انتشار آلودگی در بهار هست، آسیب می رساند.

نشانه های بیماری زنگ هلو

مشاهده لکّه های غیر منظّم زرد رنگ، مانند زنگ زدگی در برگ، نشانه شدید بودن بیماری زنگ هلو می باشد. این بیماری باعث ریزش گل ها و کاهش عملکرد درختان می گردند. نشانه این بیماری روی میوه نارس و سبز، وجود لکّه هایی به قطر 2 تا 3 میلی متر بوده . و روی میوه های بالغ، وجود تبخال می باشد.

بیماری زنگ هلو را چگونه کنترل کنیم؟

اصلی ترین روش کنترل این بیماری، روش پیشگیری می باشد، که این کار با استفاده از قارچ کش های مناسب در فصل بهار و قبل از بارندگی انجام می گیرد. با ظاهر شدن لکّه ها روی شاخه های جوان، بایستی عمل سم پاشی آغاز گردد. برای کنترل این بیماری از سموم پروپیکونازول استفاده کنید.

6.بیماری لب شتری برگ هلو(Peach Leaf curl)

بیماری لب شتری، ضررهای اقتصادی زیادی در کل جهان وارد کرده است، و بیشتر در مناطق آب و هوای معتدل مشاهده شده است. قارچ “Taphrina deformans”، عامل پیدایش این بیماری می باشد.

نشانه های بیماری لب شتری

 • نشانه ها بیشتر در فصل بهار، روی برگ های جدید، ابتدا با بی رنگ، کلفت و چروکیده شدن برگ و سپس به صورت پُفکی و فر خورده و  یا لب شتری مشاهده می گردد.
 • برگهای بیمار، ممکن است به رنگهای گوناگونی مثل سبز روشن، زرد، قرمز و بنفش در بیایند، و با لایه ای از گرد سفید پوشیده شده و پس از قهوه ای شدن ریزش کنند.
 • برگ ها پس از ریزش دوباره رشد می کنند، ولی تولید میوه در همان سال و سال بعد،بسیار کاهش پیدا می کند.
 • نشانه های این بیماری، روی میوه کمتر مشاهده می گردد.

 بیماری لب شتری را چگونه کنترل کنیم؟

برای کنترل و پیشگیری از پیدایش این بیماری، از قارچ کش های مناسب در انتهای پاییز که 90 در صد برگ ها ریختند، یا در بهار، قبل از باز شدن جوانه ها استفاده می گردد. ولی پس از ظهور نشانه های بیماری، استفاده از قارچ کش ها و عملیّات زراعی، هیچ تأثیری ندارد. اکثر انواع هلو و شلیل به این بیماری بسیار حسّاس می باشند. تقویت درخت، با آبیاری خوب، دادن کود از ته و تنک میوه به کنترل این بیماری بسیار کمک می کند. برای کنترل این بیماری از محصول قارچ کش های کاپتان استفاده کنید.

7.بیماری سفیدک سطحی(Powdery mildew)

این بیماری در سراسر دنیا وجود دارد، امّا در مناطق نیمه خشک آسیب های بیشتری وارد می کند. خانواده ی گل سرخیان، میزبان سه نوع قارچ هستند، که عامل تشکیل این بیماری اند، و مهمترین قارچ “Podosphera Pannosa” می باشد. اکثر انواع هلو و شلیل به بیماری سفیدک سطحی حسّاس بوده و در بین آنها، ارقامی دارای گوشوارک، از ارقام بدون گوشوارک حساس تر می باشند.

نشانه های بیماری سفیدک سطحی

این قارچ به برگ، جوانه، شاخه های سبز و میوه ی هلو ، حمله می کند. به گل ها، کمتر آسیب می رساند. میوه ها، از اوایل مرحله نمو تا زمان سفت شدن هسته، حساس به آلودگی هستند. آلودگی در میوه، باعث بدشکلی و تولید نقاط برآمده در سطح آن می شود. این لکه ها پس از سخت شدن هسته، به صورت مرده و نکروزه در آمده و بازار پسندی خود را از دست می دهند.

بیماری سفیدک سطحی را چگونه کنترل کنیم؟

این بیماری را بایستی به روش مدیریت عملیات زراعی و استفاده از قارچ کش های پیشگیری کننده کنترل کرد. انتخاب قارچ کش های مقاوم در مناطقی که خطر آلودگی بیشتر است، موثّرتر می باشد. برای کاهش رطوبت باغ بهتر است تعداد دفعات آبیاری کمتر شود. در روش آبیاری بارانی، برای جلوگیری از خیس شدن تاج، از آب پاش هایی که زاویه پاشش کمتری دارن، استفاده شود. سم پاشی با قارچ کش باید از ظهور گل آغاز و تا مرحله سخت شدن هسته ادامه یابد. برای کنترل ای بیماری از سموم مانکوزب استفاده کنید.محصولاتی که برای کنترل بیماریهای رایج درختان هلو بکار می روند را در ادامه مشاهد می‌کنید.

 

 
محصولات مرتبط با مقاله
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *